החופש לבחור עתיד אחר מסלול מערכות מידע

קורס מיישמי
SAP Business One

קורס מנהלי מערכת בכירים
SAP ByDesign בקרוב

קורס מפתחי BI

קורס היכרות - למשתמשי מערכת
SAP Business One

קורס מיישמי Salesforce
בקרוב

DBA אנליסט בסיסי נתונים
בקרוב